محرومیت از تحصیل چهار دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز

شنبه ۳۱ مرداد ۱٣٨٨ - ۲۲ اوت ۲۰۰۹

خبرنامه امیرکبیر: طی چند روز گذشته و در پی ارسال دستوری از سوی وزارت اطلاعات به واحد های دانشگاهی کلیه اعضای سابق تشكل آرمان دانشگاه آزاد تبریز كه همگی در مقطع كارشناسی ارشد مشغول تحصیل بودند، از ادامه تحصیل محروم شده اند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، یونس زارعیون (دبیر سابق تشكل و رئیس هئیت موسس تشكل آرمان)، بهنام تركانپور (عضو سابق شورای مركزی تشكل آرمان)، نوید محمدی (عضو سابق شورای مركزی و دبیر كانون سیاسی تشكل آرمان) و وحید شیخ بگلو (از اعضای سابق تشكل آرمان)، همگی از ادامه تحصیل محروم شده اند.

یونس زارعیون دانشجوی ترم آخر رشته علوم سیاسی در مقطع كارشناسی ارشد قبل از آنكه موفق به ارائه پایان نامه خود شود، طی تماسی از طرف معاون آموزشی دانشگاه از صدور نامه ای محرمانه از طرف اداره اطلاعات مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل ایشان مطلع گردیده است. بهنام تركانپور دانشجوی ترم دوم مدیریت صنعتی در مقطع كارشناسی ارشد نیز با شرایطی مشابه از ادامه تحصیل محروم شده است. وحید شیخ بگلو نیز كه در رشته اقتصاد در مقطع كارشناسی ارشد در حال تحصیل بودند در فاصله زمانی دفاع از پایان نامه خود از ادامه تحصیل محروم شده است و نوید محمدی كه در رشته مهندسی نرم افزار در مقطع كارشناسی ارشد از آمون ورودی پدیرفته شده بود، با ارسال نامه ای محرمانه از اداره اطلاعات تبریز به دانشگاه مربوطه از ثبت نام ایشان جلوگیری بعمل آمد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجویان همگی اعضای تشكل آرمان در دانشگاه آزاد تبریز بوده و تا كنون هیچ دلیلی برای جلوگیری از ادامه تحصیل این افراد ارائه نشده است.

محرومیت از تحصیل این چهار دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز و دیگر دانشگاه های تبریز در حالی است که طی دو ماه گذشته صدها دانشجوی دانشگاه‌های مازندران، بابل، سمنان، کرمانشاه، قزوین، مشهد، همدان، دانشگاه آزاد شهر ری، پلی تکنیک تهران، تربیت معلم کرج و علم و صنعت به کمیته انضباطی احضار و یا احکام منع موقت از تحصیل از یک ترم تا سه ترم دریافت کرده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed