صدور حکم یک سال حبس برای پنج فعال مدنی آذربایجانی در اردبیل

دوشنبه ۱۶ شهريور ۱٣٨٨ - ۷ سپتامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : دادگاه تجدید نظر استان اردبیل بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی از فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل را به یکسال حبس محکوم کرد.

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی افسانه اتهام عضویت در گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی که در دادگاه بدوی به متهمین نسبت داده شده بود بدلیل فقدان مدارک لغو و اتهام جدید تبلیغ علیه نطام به این فعالین نسبت داده شده است.

سید محمد رضا فقیهی وکیل این متهمان می گوید دادگاه تجدید نظر بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی را خیاوی به یکسال حبس محکوم کرده است که از این میان محکومیت حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی به مدت دوسال به حالت تعلیق در آمده است.به گفته وی علیرغم کاهش میزان محکومیت این پنج فعال مدنی آذربایجانی، حکم محکومیت عسگر اکبرزاده دیگر فعال آذربایجانی در اردبیل که در همین راستا به پنج سال حبس توام با تبعید به زندان زاهدان محکوم شده بود همچنان به قوت خود باقی است.

پیش از این شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی حسن زاده طی حکمی در بهمن ۸۷ عسگر اکبرزاده، بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی را به اتهام عضویت در گروه و دسته جهت بر هم زدن امنیت ملی به تحمل پنج سال زندان توام با تبعید به شهرهای زاهدان، بجنورد، سمنان، همدان،کرمان و بندر عباس محکوم نموده بود.

این فعالین آذربایجانی در فروردین ۸۷ بازداشت و مدت ۲۰ روز در بازداشت مامورین وزارت اطلاعات ایران تحت شکنجه قرار داشتند. این افراد خواستار تحصیل به زبان مادری در مدارس بوده و متهم هستند که در سالهای اخیر با برپایی تظاهرات در شهر‌های مختلف استان اردبیل این خواست خود را به صورت علنی ابراز داشته اند.

قانون اساسی ایران تجمع مسالمت آمیز بدون حمل سلاح را مجاز می داند اما فعالین آذربایجانی به اتهام شرکت یا برگزاری تجمعات مسالمت آمیز همواره بازداشت و شنکنجه و محاکمه شده و به احکام سنگین زندان محکوم می گردند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed