اجرای حکم سه سال حبس مجید ماکوئی فعال دانشجویی آذربایجان

پنجشنبه ۱۲ شهريور ۱٣٨٨ - ٣ سپتامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : مجید ماکویی دانشجوی کشتی سازی دانشگاه مالک اشتر اصفهان و از فعالین دانشجویی آذربایجان که به یکسال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود رور ۲۷ مرداد ۸۸ بازداشت و برای اجرای حکم به بند مالی زندان تبریز منتقل شد.

به گفته نزدیکان خانواده ماکوئی، این فعال دانشجویی آذربایجان که برای اخد مدرک لیسانس خود به دانشگاه مالک اشتر اصفهان مراجعه نموده بود در روز ۲۷ مرداد ۸۸ توسط ماموران اداره اطلاعات اصفهان بازداشت و با هواپیما از اصفهان به تبریز و به بند مالی زندان این شهر منتقل شده است.

این فعال دانشجویی آذربایجان در تابستان ۸۷ به همراه هفت دانشجوی دانشگاه تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از نزدیک به سه ماه بازداشت موقت توام با شکنجه به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

اتهام ماکوئی مشارکت در تشکیل و اداره گروه غیرقانونی جهت بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است و قاضی حملبر رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب تبریزطی حکمی در ۲۰ بهمن ۸۷ با استناد به ایجاد و اداره وبلاگی به نام « جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح »، وی را تحمل به یکسال حبس تعزیری و دوسال حبس تعلیقی محکوم کرده بود که حکم اولیه، اردیبهشت ماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

پیش از این نیز فراز زهتاب، آیدین خواجه ای و احسان نجفی نسب که در جریان این پرونده به سه سال حبس محکوم شده بودند در ۱۷ و ۱۸ تیر ۸۸ بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت خود به بند مالی زندان تبریز انتقال یافته بودند.

فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در سالهای اخیر به نحو فزاینده ای افزایش یافته است به گونه ای که نشریات و تشکلها و کانونهای دانشجویان آذربایجانی پلمپ یا محدود شده و فعالین دانشجویی آذربایجان با احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه مواجه گشته اند.حکومت ایران اخیرا برای کنترل فعالینهای دانشجویان آذربایجانی آنها را ستاره دار و از ورود به دانشگاه محروم کرده و آنها را بازداشت و زندانی می کند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed