آزادی نقی احمدی آذر نویسنده آذربایجانی پس از پنج ماه بازداشت موقت

يکشنبه ۱۲ مهر ۱٣٨٨ - ۴ اکتبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : نقی احمدی آذر مقدم نویسنده و مورخ آذربایجانی که روز ۱۵ فروردین ۸۸ توسط مامورین اداره اطلاعات در تبریز دستگیر شده بود روز ۹ شهریور پس از تحمل صد و چهل و شش روز بازداشت به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شده است.

به گفته نزدیکان خانواده احمدی آذر پرونده این نویسنده آذربایجانی از شعبه چهارم بازپرسی به دادگاه انقلاب فرستاده شده است و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی آذر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۸۸ در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی علی نژاد برگزار خواهد گردید.

نقی احمدی آذر مقدم از اعضای هيئت تحريريه روزنامه شمس تبريز بود . اين روزنامه چند سال پيش توقيف شد. اين نويسنده آذربایجانی آثاری مانند «زبان ترکی و تاريخ آذربايجان»، «سلطان محمد و مکتب مينياتور تبريز»، «وقايع مشروطيت» به زبان فارسی و چند کتاب به ترکی تأليف و ترجمه کرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed