انتقال امید شکری روزنامه نگار و فعال دانشجویی آذربایجانی به بند عمومی زندان اردبیل

يکشنبه ۱۹ مهر ۱٣٨٨ - ۱۱ اکتبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : امید شکری خبرنگار خبرگزاریهای ایسنا و میراث خبر اردبیل و مدیر مسئول سابق نشریه سایان دانشگاه پیام نور اردبیل که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ٨٨ پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شده بود به بند عمومی زندان اردبیل منتقل شد.

به گفته نزدیکان خانواده شکری، این روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی آذربایجان روز پنجشنبه ۱۶ مهر ٨٨ پس از تحمل ۲۳ روز بازداشت در سلول انفرادی اداره اطلاعات اردبیل به بند عمومی زندان این شهر منتقل شده است. قاضی قندستانی بازپرس شعبه پنج بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل در پاسخ به سوالات خانواده شکری از بیان علت بازداشت و اتهام شکری امتناع کرده و درخواست خانواده برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را علیرغم اتمام تحقیقات رد کرده است.

شکری خبرنگار ایسنای واحد اردبیل و خبرگزاری میراث خبر و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی سایان دانشگاه پیام نور اردبیل است.این روزنامه نگار و فعال دانشجویی آذربایجانی از سال ۸۶ جهت ادامه تحصیل در ترکیه اقامت داشت. مسئولین امنیتی پاسپورت وی را زمانی که او برای دیدار با خانواده وارد ایران می شد توقیف کرده بودند.شکری برای پیگیری علت توقیف پاسپورتش به اداره گذرنامه اردبیل مراجعه کرده بود که ماموران وزارت اطلاعات ایران وی را بازداشت نمودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed