معرف روز جهانی زبان مادری در بند

تقدیم به امید شکری - کریم انسانی

جرم سیاسی در علوم اجتماعی «هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاكمیت دولت، یا بر ضد رئیس دولت، یا یكی از اعضای حكومت، از آن جهت كه عضو حكومت است یا بر ضد قانون اساسی كشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با كشورهای خارجی» تعریف شده است. با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر طبق اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه مجاز دانسته، اما تعریفی از جرم سیاسی و نیز نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه ارایه نکرده است.

اجرای قانون جرایم سیاسی تا به امروز میسر نشده است، اما در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب و جمعيت هاي سياسي و صنفي مصوب ۷ شهریور ماه ۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي، قيام عليه حكومت، اقدام علیه امنیت ملی، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي خارجي و نظاير آن، مصاديقي از جرم سياسي عنوان شده اند.

در سالهای اخیر فعالان مدنی و هویت طلب آذربایجانی هم همواره با اتهام هایی از این دست روبرو بوده اند. با نگاه به احکام صادره برای فعالین آذربایجانی به راحتی می توان به عدم ارتباط جرم صورت گرفته با اتهامات مطرح شده و مجازات در نظر گرفته شده پی برد. قاضی پرونده سعید متین پور، فعال مدنی و زبانی، در حکم صادره ایشان را جاسوس معرفی می کند، حال آنکه همگان از تلاشهای هویت طلبانه و انسانی سعید آگاهند؛ و یا در مورد فعالین اردبیلی، قاضی با ذکر فعالیتهای فرهنگی چون سرودن شعر به زبان ترکی، ارتباط با انتشارات اختر و ... به عنوان فعالیت حزبی، آنان را به تشکیل گروه حرکت ملی متهم می کند.

در این میان امید شکری، مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده دانشجویی "سایان" و دانشجوی دانشگاه ازمیر ترکیه و از فعالین هویت طلب آذربایجانی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۸۸ از طرف اداره اطلاعات اردبیل دستگیر شده است و دور از انتظار نیست صدور حکمی، که در آن امید شکری را با عناوینی چون جاسوس و اخلالگر معرفی کند و تلاشهایش برای معرفی روز جهانی زبان مادری به هموطنانش اقدامی جهت براندازی نظام تلقی گردد، تا با طرح اتهام هایی از این دست، معرف روز جهانی زبان مادری را تحت فشار قرار دهند.

روز جهانی زبان مادری چند سالی است که به عنوان مهمترین روز در زمره فعالیتهای فرهنگی حرکت ملی آذربایجان قرارگرفته است و از این جهت این جنبش وامدار امید شکری است. او نخستین بار در مقاله ای که در اسفند ۸۱ در شماره سوم نشریه دانشجویی سایان با نام "۱ و ۲ اسفند، دونیا آنا دیلی گونو" نوشت، باعث ثبت روز جهانی زبان مادری در تقویم حرکت ملی آذربایجان شد. وی در سال ۸۲ و در شماره هشتم همان نشریه نیز مقاله ای با عنوان "در کهکشان زبانها هر کلمه ستاره ای است درخشان" نوشت تا یادآور شود که «فرهنگ هاي مختلف مبين زبان هاي مختلف هستند» و هر زبانی به تنهایی "مسيري است كه خط واصل گذشته، حال و آينده (هر ملت) است". او در این مقاله که در روزنامه همشهری در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۲ هم فرصت انتشار یافت، هدف از گرامیداشت این روز و برگزاری مراسمات را "تشويق و ترغيب مردم جهت بسط و گسترش زبان مادری شان" عنوان کرده است.

این روزها امید در بند است ... امیدوار و منتظر ... امیدوار روزی که تمام گره ها از پای زبان مادری اش پاره شوند و منتظر برای روزی که با مردم اش این روز را جشن گیرند ... اما شاید او امسال روز جهانی زبان مادری را در بند بگذراند، اگر باز سناریویی تازه خواهان معرفی اش به عنوان جاسوس باشد یا که اقداماتش را علیه امنیت ملی تصور کند، تا که او را چون زبان مادری اش در حبس کشند.

به امید آزادی اش ...

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed