آزادی امید شکری روزنامه نگار و فعال دانشجویی آذربایجانی از زندان اردبیل

سه‌شنبه ۲٨ مهر ۱٣٨٨ - ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : امید شکری روزنامه نگار و فعال دانشجویی آذربایجانی روز يکشنبه ۲۶ مهر٨٨ پس از تحمل ٣۱ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ٣۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شد.

به گفته نزدیکان خانواده شکری اتهام این روزنامه نگار آذربایجانی ارتباط با گروههای معاند نظام عنوان گردیده و استنادات قاضی قندستانی برای مطرح کردن این اتهام ؛ انتشار نشریه دانشجویی سایان در دانشگاه پیام نور اردبیل، ارسال SMS های ترکی و ارتباط و دوستی با افراد پان تورکیست بوده است.

ماموران امنیتی ایران پاسپورت شکری را زمانی که او برای دیدار با خانواده و فراهم آوردن مدارک تحصیلی مورد نیاز جهت ثبت نام دانشگاه عازم ایران بود توقیف کرده اند و وی امکان خروج قانونی از کشور را ندارد. این فعال سابق دانشجویی آذربایجان به تازگی در مقطع فوق لیسانس روابط بین الملل در دانشگاه مرمره استانبول پذیرفته شده است اما بدلیل بازداشت در موعد انتخاب واحد دانشگاه دچار مشکل تحصیلی شده و در آستانه محرومیت از تحصیل قرار دارد.

شکری خبرنگار ایسنای واحد اردبیل و خبرگزاری میراث خبر و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی سایان دانشگاه پیام نور اردبیل است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed