اجرای حکم یک سال زندان سه فعال آذربایجانی در اردبیل

پنجشنبه ۷ آبان ۱٣٨٨ - ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : رحیم غلامی روزنامه نگار نشریات محلی استان اردبیل و بهروز علیزاده و ودود سعادتی از فعالین ملی آذربایجانی در این شهر روز چهارشنبه ۶ آبان ٨٨ بازداشت و جهت اجرای جکم یک سال جبس تعزیری به زندان اردبیل منتقل شدند.

این افراد ۲۲ فروردین ۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات در اردبیل بازداشت و پس از ۲۰ روز بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند. به گفته خانواده این فعالین آنها در دوران بازداشت از طریق دادن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، ضرب و شتم شدید و بیخوابی طولانی مدت برای گرفتن اقرار به کارهای نکرده تحت شکنجه بوده اند.

شعبه یکم دادگاه انقلاب اردبیل این افراد را به اتهام عضویت در گروه جهت برهم زدن امنیت ملی به پنج سال حبس توام با تبعید محکوم نموده بود. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل با تغییر اتهام وارده به اتهام تبلیغ علیه نطام این افراد را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

غلامی، علیزاده و سعادتی از فعالین سیاسی و مطبوعاتی استان اردبیل به شمار می روند که از سال ۸۵ بارها دستگیر و به احکام حبس محکوم شده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed