ممانعت از برگزاری کنسرت موسیقی آذربایجانی و اعتراضات دانشجویی در دانشکده شهید مهاجر اصفهان

يکشنبه ۲۴ آبان ۱٣٨٨ - ۱۵ نوامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : مسئولین دانشکده شهید مهاجر اصفهان مانع از برگزاری کنسرت موسیقی آذربایجانی دانشجویان دانشگاههای اصفهان در این دانشگاه شدند.

بر اساس اخبار رسیده مسئولین دانشگاه مهاجر اصفهان در جریان مراسم "معرفی فولکلور و موسیقی آذربایجان" در روز سه شنبه ۱۹ آبان ۱٣٨٨ که توسط دانشجویان آذربایجانی این دانشگاه ترتیب داده شده بود با قطع برق سالن محل برگزاری مراسم از اجرای کنسرت موسیقی آذربایجانی ممانعت کردند.

بدنبال قطع برق سالن محل برگزاری مراسم سیصد نفر از دانشجویان آذربایجانی و شرکت کنندگان در مراسم نسبت به ممانعت مسئولین دانشگاه از برگزاری این مراسم فرهنگی اعتراض کردند. اعتراضات دانشجویان چندین به ساعت به طول انجامید و در نهایت با حضور رئیس دانشگاه و عذرخواهی وی و تقبل برگزاری مراسمی دیگر با هزینه دانشگاه پایان یافت.

در سالهای اخیر ممانعت از برگزاری مراسمات فرهنگی آذربایجانی به نحو فزاینده ای افزایش یافته است به گونه ای که برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در مراسمات فرهنگی همچون مراسم بزرگداشت ستارخان، روز جهانی زبان مادری و مراسمات جشن و عروسی با نمادهای آذربایجانی تحت فشار قرار گرفته و بازداشت می شوند و حکومت ایران از برگزاری چنین مراسماتی ممانعت می کند.

ممانعت از برگزاری مراسمات فرهنگی ترکی آذربایجانی در حالی صورت می گیرد که اصل پانزدهم قانون اساسی ایران بر برابری شهروندان بدون توجه به زبان فرهنگ دین و رنگ و نژاد تاکید کرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed