ساوالان سسی برای چندمین بار در ایران فیلتر شد

شنبه ۷ آذر ۱٣٨٨ - ۲٨ نوامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : سایت اینترنتی ساوالان سسی- ارگان خبری آداپ(انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران)عصر روز پنجشنبه ۵ آذر ٨٨ توسط شرکت مخابرات ایران فیلتر شد.

این سایت اینترنتی در مدت فعالیت سه ساله خود سعی در ارائه تصویری حقیقی از خواسته های انسانی جامعه آذربایجانی در ایران داشته است. سایت ساوالان سسی در زمینه پوشش خبری موارد نقض حقوق بشر در رابطه با آذربایجانیها و دیگر اقلیتهای اتنیکی در ایران تلاش فراوانی کرده و به عنوان منبعی موثق برای برای بسیاری از سازمانهای بین المللی حقوق بشر و رادیو و تلویزیونها جهت تهیه گزارش و اخبار از آذربایجان به شمار می رود.

پیش از این نیز مقامات حکومت ایران با فیلترینگ این سایت و دیگر سایتهای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران- آداپ سعی داشته اند جریان آزاد اطلاعات را مختل و مانع از دسترسی کاربران داخلی به اخبار و وضعیت نقض حقوق بشر آذربایجانیها در ایران شوند.

در سالهای گذشته نیز دهها سایت آذربایجانی که اخبار و وقایع منطقه آذربایجان در شمال غرب ایران را منتشر می کردند از سوی حکومت ایران فیلتر شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed