احضار دوازده دانشجوی دانشگاه ارومیه به کمیته انضباطی و صدور حکم برای آنان

شنبه ۷ آذر ۱٣٨٨ - ۲٨ نوامبر ۲۰۰۹

خبرنامه امیرکبیر : دوازده تن از دانشجویان دانشگاه ارومیه به دلیل تحصن در اعتراض به مشکلات صنفی به کمیته انضباطی احضار شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر بعد از فوت احسان جابری دانشجوی فیزیک هسته ای ورودی ۸۷ دانشگاه ارومیه (به دلیل نشت گاز در اتاق خوابگاه و وقوع انفجار و پرت شدن وی از پنجره به بیرون و ضربه مغزی) روز شنبه حدود ۶۰۰ نفر از دانشجویان به نشانه ی اعتراض به بی توجهی مسوولان دانشگاه نسبت به وضعیت رفاهی و امنیت جانی دانشجویان در برابر مسجد دانشگاه و در شرایط بد آب وهوایی دست به تحصن زدند.

اما مسوولان دانشگاه به جای پاسخ گویی به اعتراضات دانشجویان، دو روز بعد ۱۲ نفر از شرکت کنندگان آن تحصن را به کمیته انضباطی احضار نمودند.

این در حالی است که بعد از وقایع اعتراضی مربوط به انتخابات در این دانشگاه احکامی به شرح زیر از طرف کمیته ی انضباطی صادر گردیده است:

- پویا غلامرضایی ۲ ترم تعلیق با احتساب سنوات و در پی آن اخراج

- ۱ ترم تعلیق بدون سنوات محمد یاسر موسوی

- ۲ ترم تعلیق دانشجوی دکتری آقای حسامی افشار

- حدود ۵۰ نفر منع از خوابگاه و امکانات رفاهی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed