آزار و اذیت و فشار انزابی رئیس زندان اردبیل بر زندانیان سیاسی آذربایجانی

شنبه ۲۱ آذر ۱٣٨٨ - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹

ساوالان سسی : ودود سعادتی، رحیم غلامی و بهروز علیزاده از زندانیان سیاسی آذربایجانی که از ۶ آبان ٨٨ برای اجرای حکم یک ساله حبس در زندان اردبیل به سر می برند به دستور انزابی رئیس زندان اردبیل تحت فشار و آزار و اذیت مسئولین زندان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ما از اردبیل انزابی رئیس زندان اردبیل به مدیر داخله زندان اردبیل دستور داده است که زندانیان مشکل ساز، خطرناک و دارای بیماریهای سخت را به بند ۷ زندان که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند منتقل کند و از طریق تبدیل این بند کوچک به قرنطینه به اعمال فشار بر زندانیان سیاسی بپردازد.همچنین محرم زاده نگهبان بند ۷ با نظر مساعد رئیس زندان اردبیل روزانه پس از ورود به بند اقدام به فحاشی به آذربایجان و فعالین مدنی آذربایجانی می نماید.

بدنبال فحاشی این کارمند زندان اردبیل در روز پنجشنبه ۱۹ آذر ۸۸، ودود سعادتی اعتراض خود را به فحاشی این زندانبان و سیاست رئیس زندان اردبیل در تحت فشار قرار دادن و تحقیر زندانیان سیاسی آذربایجانی بیان کرده است.رئیس زندان اردبیل پس از اعتراض سعادتی دستور انتقال وی به سلول انفرادی بند قرنطینه زندان اردبیل را داده است که پس از دو روز اعتصاب غذای این زندانی سیاسی رئیس زندان از اقدام خود منصرف شده است.

گفتنی است بند ۷ زندان اردبیل تا کنون فاقد تلفن بوده و مسئولین بند با بروز کوچکترین اعتراض زندانیان به مسئولین تهدید به جمع کردن گوشی تلفن عمومی از این بند می نمایند.

بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی و علی عباسی از زندانیان سیاسی آذربایجانی و، محمدعلی نارویی، محمدرحیم نارویی و عمر چاپراز زندانیان سیاسی هستند که درحال گذراندن دوران محکومیت خود در بند ۷ زندان اردبیل می باشند.

به گفته نزدیکان این زندانیان انزابی رئیس زندان اردبیل که کادر وزارت اطلاعات است و به صورت مامور به خدمت در سمت ریاست زندان اردبیل خدمت می کند به دستور وزارت اطلاعات سعی در آزار و اذیت زندانیان سیاسی در بند ۷ زندان اردبیل دارد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed