برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه فعال آذربایجانی در تبریز

دوشنبه ۲۱ دی ۱٣٨٨ - ۱۱ ژانويه ۲۰۱۰
ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و نیما پوریعقوب از فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز روز سه شنبه ۱۴ دی ٨٨ در شعبه ۱۰۴ جزائی برگزار شد.

اتهام این فعالین آذربایجانی اخلال در نظم عمومی عنوان شده است و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت این افراد را برعهده داشته است.

این فعالین ۷ آبان ۸۷ و در جریان برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تبریز که پس از ماهها بازداشت موقت از زندان آزاد شده بودند، در مقابل درب زندان تبریز دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بودند. چندی بعد جمشید زارعی و وحید شیخ بگلو دوباره توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و به ترتیب پس از ۹و ۴۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد گردیده بودند.

شایان ذکر است شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز۱۹ آبان ۸۸ این افراد را به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی محاکمه و از اتهام وارده تبرئه نموده بود.

جمشید زارعی از متهمان این پرونده پیش از این نیزبه اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق دعوت مردم به تجمع در سالگرد چاپ کاریکاتور موهن در روزنامه دولتی ایران به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت شش ماها در زندان تبریز می باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed