احضار و صدور قرار وثیقه برای بهبود قلیزاده فعال مدنی آذربایجانی در میاندوآب(قوشاچای)

پنجشنبه ۱ بهمن ۱٣٨٨ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۰
ساوالان سسی : بهبود قلیزاده فعال مدنی آذربایجانی و مدیر گروه کوهنوردی یاشیل آذربایجان روز شنبه ۲۶ دی ۸۸ پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی میاندوآب(قوشاچای) تفهیم اتهام و به قید وثیقه آزاد شد.

اتهام این فعال مدنی آذربایجانی تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل و اداره گروه کوهنوردی یاشیل آذربایجان با مجوز فرمانداری میاندوآب(قوشاچای) و استفاده از رنگها و نمادها و زبان آذربایجانی در تابلو تبلیغاتی و کارت ویزیت عکاسی باخیش به مدیریت قلیزاده عنوان شده است.

شورای تامین شهرستان میاندوآب(قوشاچای) ۱۵ آبان ۸۸ طی نامه‌ای محرمانه به اداره تربیت بدنی این شهر دستور لغو مجوز گروه کوهنوردی «یاشیل آذربایجان» را به دلیل فعالیتهای قوم گرایانه صادر کرده بود. این سازمان غیر دولتی در زمینه ورزشی و حفاظت از محیط زیست و آشنایی جوانان آذربایجانی با فرهنگ آذربایجان فعالیت می نمود.

همچنین مامورین اداره اماکن میاندوآب(قوشاچای) ۲۲ آبان ۸۸ با مراجعه به مغازه عکاسی قلیزاده به نام «باخیش» خواستار تعویض تابلو و کارت ویزیت مغازه وی به دلیل استفاده از رنگها و نمادهای آذربایجانی در تابلو و کارت ویزیت وی و تبلیغ پان ترکیسم شده بودند. بدنبال مقاومت قلیزاده در مقابل خواسته ماموران، قاضی فتحی رئیس شعبه ۲ بازپرسی میاندوآب(قوشاچای) قلیزاده را احضار و پرونده را جهت تحقیقات بیشتر به اداره اطلاعات ارجاع داده بود.

ممانعت  استفاده از رنگ و نمادهای فرهنگی آذربایجانیها در تابلوهای تبلیغاتی، آرم شرکتها و مراسمات مختلف در ایران افزایش یافته است و استفاده کنندگان از این نمادها مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام مواجه می گردند. حکومت ایران فعالیت سازمان‌های غیر دولتی(NGO) آذربایجانی در ایران را به شدت محدود کرده و دید امنیتی نسبت به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی این سازمانها مانع از شکل گیری نهادهای مردمی در منطقه آذربایجان گردیده است.


 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed