برگزاری دادگاه حسن ارک روزنامه نگار آذربایجانی در تبریز

دوشنبه ۱۲ بهمن ۱٣٨٨ - ۱ فوريه ۲۰۱۰
ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات حسن ارک روزنامه نگار آذربایجانی روز دوشنبه ۱۲ بهمن ٨٨ در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی بیات برگزار شد.

این روزنامه نگار آذربایجانی ٣۰ شهريور ٨٨ توسط ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت و پس از ۳۹ روز بازداشت موقت به قید وثیقه های ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.

اتهام این روزنامه نگار آذربایجانی تبلیغ علیه نظام، افترا به رهبری و نیروی انتظامی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی عنوان شده است.

دادگاه انقلاب از میان اتهامات وارده اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی را مورد رسیدگی قرار داد و اتهام افترا به رهبری و نیروی انتظامی را جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ جزائی ارجاع نمود.

قاضی بیات رئیس دادگاه در جریان محاکمه این روزنامه نگار آذربایجانی صرف مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی را تبلیغ علیه نظام قلمداد نموده است. اظهارات این مقام قضائی در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین ایران صرف مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام تلقی نمی شود

جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت ارک را بر عهده داشته است.

حسن ارک نویسنده عضو هیات تحریریه نشریه توقیف شده شمس تبریز و نویسنده آذربایجانی است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed