سایت خبری بیزیم تبریز نیوز در ایران فیلتر شد

پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱٣٨٨ - ۱۱ فوريه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : سایت اینترنتی بیزیم تبریز نیوز روز دوشنبه ۱۹ بهمن ٨٨ از سوی اداره مخابرات ایران فیلتر شد.

این سایت اینترنتی یکی از مراکز فعال خبری در منطقه آذربایجان می باشد که پس از فعالیت موثر در زمینه اطلاع رسانی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی فیلتر می شود.

هکرهای حکومت ایران چندی پیش با حمله به سرورهای این سایت اینترنتی قصد تخریب سرورها را داشته اند.

فیلترینگ این سایت اینترنتی در راستای ایجاد اختلال برای جریان آزاد اطلاعات و ممانعت از دسترسی کاربران داخلی به اخبار و رویدادهای آذربایجانیها در ایران صورت می گیرد.

در سالهای گذشته نیز سایتهای اینترنتی آداپ، ساوالان سسی، اویرنجی، میللی حرکت، گوناسکام و دهها سایت اینترنتی دیگر که همگی اخبار و وقایع منطقه آذربایجان در شمال غرب ایران را منتشر می کردند از سوی حکومت ایران فیلتر شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed