مصاحبه صدای آمریکا با مرتضی مرادپور در خصوص صدور حکم سه سال زندان لازم الاجرا برای وی

صدای آمریکا . برنامه خبرها و نظرها ، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱٣٨٨ - ۱٨ فوريه ۲۰۱۰فیلم مصاحبه را از اینجا دانلود کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed