لغو مجوز هفته نامه ترکی – فارسی سینا در استان همدان

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱٣٨٨ - ٣ مارس ۲۰۱۰

ساوالان سسی : هفته نامه ترکی - فارسی سینا به مدیر مسئولی یدالله شریفی روز دوشنبه ۱۰ اسفند ۸۸ از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات ایران لغو مجوز شد.

هفته نامه سینا در راستای پوشش اخبار و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان در استان همدان منتشر می شد و در مدت نه ساله فعالیت خود توانسته بود مخاطبان فراوانی را به خود جلب کند.

هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات علت لغو مجوز انتشار این نشریه را دامن زدن به مسائل قومی عنوان کرده و حکم به لغو مجوز انتشار این نشریه داده است.

چندی پیش نیز مسئولین اداره ارشاد اسلامی قم با تهدید مدیرمسئول نشریه ترکی یارپاق وی را از انتشار روزنامه منع نموده بودند.

فشار بر روزنامه ها و خبرنگاران آذربایجانی در سالهای اخیر افزایش یافته به گونه ای که نشریات ترکی فارسی توقیف و روزنامه نگاران آذربایجانی بازداشت و زندانی می شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed