گزارش صدای آمریکا از صدور حکم پنج ساله حبس برای نقی احمدی آذر در گفتگو با همسر وی و مسئول روابط عمومی آداپ

صدای آمریکا . برنامه ویژه بامدادی ، پنجشنبه ۶ اسفند ۱٣٨٨ - ۲۵ فوريه ۲۰۱۰نقی احمدی آذر مقذم نویسنده و روزنامه نگار آذربایجانی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به پنج سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از سفر به جمهوری آذربایجان محکوم گردید.نقی احمدی آذر نسبت به این حکم اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است. این نویسنده در ۱۵ فروردین ماه بازداشت و پس از پنج ماه به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شده بود.

فیروزه همت جو همسر احمدی آذر مقدم درباره اتهامات و فعالیتهای فرهنگی همسرش می گوید : «اتهامات وارده نسبت به همسرم تبلیغ و فعالیت بر علیه ارمنستان و به نفع آذربایجان، ارتباط با جمهوری آذربایجان و تبلیغ علیه انظام است.همسرم تا کنون چند کتاب در حوزه فرهنگ و تاریخ آذربایجان تالیف نموده است که از آن جمله می توان به وقایع مشروطیت، سلطان محمد و مکتب مینیاتور تبریز، دیوان واحد، دیوان هفتی و تاریخ پانصد ساله عشایر آذربایجان و غیره را به رشته تحریر در آورده است. همسرم از نظر فرهنگی با شعرا و نویسندگان در جمهوری آذربایجان ملاقاتهایی داشته است».

یوسف نوجوان رحمانی وکیل احمدی آذر مقدم حاضر به گفتگو با صدای آمریکا درباره موکل خود نشد ولی یکی از اتهامات وی را خرید و فروش اسلحه عنوان کرد. فیروزه همت جو همسر نقی احمدی آذر مقدم درباره این اتهام می گوید : «نخیر ایشان نقشی نداشتند و آن مال ایشان نبوده».

یاشاز حکاک پور مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در باره اتهامات این نویسنده می گوید : «دادگاه انقلاب تبریز اتهام آقای احمدی آذر را جاسوسی در خاک ایران علیه ارمنستان و به نفع جمهوری آذربایجان اعلام کرده و البته اتهام دیگری هم تحت عنوان خرید و فروش اسلحه به ایشان وارد کرده اند که اتهامی ساختگی است. دادگاه این نویسنده آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و آقای احمدی آذر از حق داشتن وکیل در دوران بازداشت محروم بوده اند. علت اینکه این اتهام به احمدی آذر وارد شده رفت و آمدهایی است که ایشان با محافل ادبی جمهوری آذربایجان داشته اند.

دادگاههای ایران متاسفانه فعالین آذربایجانی را که به کشورهای آذربایجان و ترکیه سفر می کنند را بازداشت می کند و تحت شکنجه قرار می دهد و این فعالین را با اتهامات ساختگی جاسوسی محاکمه و زندانی می کند.

آقای احمدی آذر به هیچ گونه اطلاعات محرمانه ای دسترسی نداشته اند و در سالهای گذشته آقای سعید متین پور فعال حقوق بشر آذربایجانی بعد از سفر به ترکیه و آقای علی عباسی بعد از سفر به جمهوری آذربایجان با اتهام جاسوسی و ارتباط با دول بیگانه مواجه و به احکام هشت ساله و پنج ساله حبس تعزیری محکوم شده اند.

تحریریه: ساوالان سسی

برای دانلود گزارش ویدئویی اینجا را کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed