گزارش صدای آمریکا از بازداشتهای گسترده فعالین آذربایجانی در همایش دفاع از دریاچه ارومیه

صدای آمریکا . برنامه خبرها و نظرها ، يکشنبه ۱۵ فروردين ۱٣٨۹ - ۴ آوريل ۲۰۱۰سیزده بدر امسال برای گروهی از مردم آذربایجان که در پاسخ به فعالان مدنی برای دفاع از محیط زیست و اعتراض به سیاستهایی که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه می شود در کنار پل میانگذر جمع شده بودند با ضرب و شتم و بازداشت همراه بوده است. یاشار حکاک پور مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران که مقیم ترکیه است در گفتگو با همکارم فریده رهبر جزئیاتی بیشتر را شرح داده است :

در طی سالهای گذشته ارتفاع آب دریاچه ارومیه در اثر زدن سد ها بر روی رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزد در حد شش و نیم متر پایین آمده و این واهمه را ایجاد کرده که این دریاچه به نمکزاری تبدیل شود و به همین خاطر فعالین آذربایجانی فراخوانی داده بودند و از مردم خواسته بودند تا از محیط زیست آذربایجان دفاع کنند.

صدای آمریکا - وقتی مردم جمع شدند چه اتفاقی افتاد؟

مردم شرکت کننده در این مراسم همراه خودشان بطریهای آبی داشتند که از شهرهای مختلف آذربایجان برای کمک به دریاچه ارومیه آورده شده بود و برای اینکه به صورت نمادین آبی در داخل دریاچه ارومیه بریزند و مانع از خشک شدن این دریاچه شوند آب داخل بطریها را داخل دریاچه ریختند و پارچه نوشته هایی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه در آنجا بازکردند که این پارچه نوشته ها و دادن شعارهایی در مورد محیط زیست آذربایجان و در مورد فشارهایی که بر آذربایجانیها از لحاظ زبانی و ملی اعمال می شود باعث درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم شد که در این بین نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم و گاز اشک آور به مردم حمله کردند و عده زیادی را بازداشت کردند و البته قبل از این مراسم هم در فاصله های بسیار دورتر از دریاچه ارومیه پستهای ایست و بازرسی ایجاد شده بود که از طریق این پستهای ایست و بازرسی مامورین مانع از حرکت خودروها و اتوبوسها و مینی بوسهای حامل فعالین آذربایجانی به طرف دریاچه ارومیه شده بودند که از این بین مثلا میتوان گفت در شهر ایلخچی در نزدیکی تبریز ۳ مینی بوس حامل فعالین آذربایجانی بازداشت شدند.همچنین اتوبوس حامل فعالین آذربایجانی که از شهر سلماس به سوی دریاچه ارومیه در حرکت بود پلیس این اتوبوس را متوقف و مسافران آن را بازداشت کرد.

صدای آمریکا - آیا از اسامی بازداشت شدگان اطلاعی در دست دارید؟

در جریان این درگیریها بیش از صد تن از شهروندان آذربایجانی بازداشت شده اند که تا کنون اسامی ۳۹ تن از بازداشت شدگان برای ما مشخص شده است که عبارتند از یاور جمالی، مرتضی عوض پور، منصور سیفی، ارسلان زارعی، حمید والایی، حسین نصیری، عسگر صدوقی و عده دیگری از فعالین آذربایجانی که اسامیشان در حد ۳۹ تن است در این مراسم بازداشت شده اند. البته این اسامی تعداد اسامی ای است که مشخص شده است و از بقیه اسامی بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

از بین این ۳۹ نفر ۱۶ تن به قید ضماتنت و وثیقه و بعد از بازجویی توام با ضرب و شتم و توهین آزاد شده اند اما برای پاسخگویی دوباره ۱۴ و ۱۵ فروردین به حفاطت اطلاعات نیروی تبریز و ارومیه احضار شده اند.

تحریریه : ساوالان سسی

ویدئوی مصاحبه را از اینجا دانلود کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed