احضار دوباره بازداشت شدگان مراسم دفاع از دریاچه ارومیه

پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱٣٨۹ - ۱۵ آوريل ۲۰۱۰

اورمونیوز: تعدادی از بازداشت شدگان حوادث روز سیزده فروردین و اعتراضات به خشک شدن دریاچه اورمیه که بعد از تحمل چند روز بازداشت و با وثیقه های صد میلیون ریالی تا سیصد میلیون ریالی به صورت موقت آزاد شده بودند بار دیگر به ستاد های خبری اداره اطلاعات شهرهای مختلف آذربایجان احضار شده اند.

ماموران اداره اطلاعات با تماس های تلفنی از این بازداشت شدگان خواسته اند که روز بیست و هفتم فروردین خود را به ستاد های خبری و یا پایگاه های نیروی انتظامی در شهرهایی که در آن ساکن هستند معرفی نمایند.

آگاهان امور معتقدند که این احضارها با مسابقه فوتبال دو تیم تراختور آذربایجان و پرسپولیس در روز جمعه در ارتباط بوده و نیروهای امنیتی تلاش دارند که به هر صورت ممکن مانع حضور فعالین آذربایجانی در این مسابقات شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed