سخنرانی فاخته زمانی فعال حقوق بشر آذربایجانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن

سه‌شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۴ می ۲۰۱۰

ساوالان سسی : فاخته زمانی فعال حقوق بشر آذربایجانی و دبیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۸۹ در کنفرانس بررسی وضعیت اتنیکهای غیر فارس در ایران که در دانشگاه لندن برگزار شده بود به ایراد سخنرانی پرداخت.

خانم زمانی در این جلسه با نگاهی به مسئله تبعیض زبانی و اقتصادی و فرهنگی در ایران و نژادپرستی در حق آذربایجانیها به ارائه نمایی کلی از نقض حقوق بشر آذربایجانیها در ایران پرداخت.

این فعال حقوق بشر آذربایجانی ضمن معرفی فعالیتهای انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ)در زمینه آگاهی دادن به سازمانهای بین المللی و رسانه ها و انتشار گزارشات متعدد از موارد نقض حقوق بشر و ایجاد کمپینهای مختلف گفت : «در جریان اعتراضات گسترده آذربایجانیها به کاریکاتور نژادپرستانه روزنامه ایران در سال ۸۵ عده ای از آذربایجانیها کشته و مصدوم و عده زیادی بازداشت شدند. گروههای حقوق بشری تهران در آن برهه موارد نقض حقوق بشر در منطقه آذربایجان را گزارش ندادند و این مسئله باعث شد که به فکر تاسیس سازمانی حقوق بشری بیفتیم و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران را ایجاد کنیم.»

در این کنفرانس که به ابتکار سازمانهای عرب احوازی برگزار شده بود چهره های دانشگاهی عرب همچون دکتر موسی الحسینی، دکتر عمادالدین جبوری، دکتر لمیس، دکتر غفاری، دکتر عبداللطیف و دکتر سامی خوالده از کشورهای عراق، مصر، اردن و الجزایر و چندین تن از شخصیتهای عرب احوازی و نمایندگانی از اتنیکهای آذربایجانی، ترکمن و بلوچ در خصوص وضعیت نقض حقوق انسانی اتنیکهای غیر فارس در ایران به سخنرانی پرداختند. همچنین کانالهای تلویزیونی عربی همچون الجزیره و الهوار در این کنفرانس حضور یافته و اقدام به پوشش خبری این کنفرانس نمودند. 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed