برگزاری جلسه دادگاه آیدین سرداری نیا فعال دانشجویی آذربایجانی

شنبه ٨ خرداد ۱٣٨۹ - ۲۹ می ۲۰۱۰

ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات آیدین سرداری نیا فعالین دانشجویی آذربایجانی و از اعضای شورای مرکزی تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز روز یکشنبه ۲ خرداد ۸۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

این فعال دانشجویی آذربایجانی ۷ آبان ۸۷ و در جریان برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تبریز که پس از ماهها بازداشت موقت از زندان آزاد شده بودند، در مقابل درب زندان تبریز دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بودند.

اتهام سرداری نیا اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم استقبال دانشجویان دانشگاه تبریز عنوان شده است.

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی بیات روز یکشنبه ۲ خرداد ۸۹ به اتهام این فعال آذربایجانی مبنی بر اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور رسیدگی و برای رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی رای به عدم صلاخیت دادگاه داد و پرونده را به دادگاه عمومی-جزائی ارجاع نمود.

دادگاه این فعال آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت وی را برعهده داشته است.

پیش از این نیز جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و نیما پوریعقوب از متهمان دیگر این پرونده در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از تمام اتهامات وارده تبرئه شده بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed