برگزاری جلسه دادگاه شش فعال فرهنگی و دانشجویی آذربایجانی در تبریز

شنبه ٨ خرداد ۱٣٨۹ - ۲۹ می ۲۰۱۰

ساوالان سسی :
جلسه رسیدگی به اتهامات هادی مرتضی سیلاب مدیر مسئول نشریه دانشجویی"دان اولدوزو"دانشگاه صنعتی اصفهان، علی حسین تهمتن استاد موسیقی آذربایجانی و ابراهیم فرج زاده، رضا ابری، ابراهیم آسمانی و محمد رضا یوسفی از فعالین مدنی آذربایجانی روز چهارشنبه ۵ خرداد ۸۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

این افراد ۸ دی ۸۸ و پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه چنگیز بخت آور از فعالین مدنی آذربایجانی در قبرستان مارالان تبریز بازداشت و پس از تحمل ۵۲، ۷۶و ۲۰ روز بازداشت موقت به قید وثیقه های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند.

اتهام این فعالین اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مراسم تشییع جناره چنگیز بخت آور فعال مدنی آذربایجانی عنوان شده است و رضا ابری علاوه از این اتهامات به تشکیل و اداره گروه پان ترکیستی از طریق عضویت در سایت کلوب نیز متهم شده است.

دادگاه این افراد به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت مرتضی سیلاب، تهمتن، فرج زاده، ابری و آسمانی را بر عهده داشته است.

این افراد در مدت بازداشت از حق ملاقات با وکیل محروم بوده اند و عده ای از آنها در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed