بیانیه ی انجمن اسلامی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی در محکومیت دستگیری های اخیر در آذربایجان

پنج‌شنبه ۱۰ تير ۱٣٨۹ - ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

آزادی منتقدان و مخالفان هر سیستمی نشان از نشاط و پویایی آن سیستم دارد. گو اینکه عیار آزادی نشانی از ظرفیت و نمادی از دوام آن است و متقابلا هر چه قدر قید و بند ها افزایش یابد می توان به سهولت احساس کرد ضریب شکست نیز با روندی صعودی افزایش خواهد یافت.

سیستم حاکمیتی ایران نیز جدا از سایر سیستم ها نیست. دولت حاکم بر این سیستم با مجموعه ای غامض و برنامه ریزی شده از فشار ها، نقض حقوق بشر، اقدامات غیر قانونی و قید و بند های نامتعارف پا در مراحل بی بازگشت می گذارد. در حالی دولت احمدی نژاد وارد ششمین سال خود می شود که همچون سلفان خویش کارنامه ی سیاهی از عدالت و آزادی را با خود به یدک می کشد و سالی که گذشت نیز سالی سیاهتر بر این کارنامه اضافه شد.

این فشار ها خصوصا بر اقشار آسیب پذیر تر جامعه چون ملیت های ساکن در ایران و یا زنان و یا اقلیت های مذهبی به شکل بارزتری نمایان است.

فعالین هویت طلب آذربایجان نیز همچون گذشته طعم فشار های غیر قانونی و نقض حقوق شهروندیشان را می چشند. رفته رفته بر شدت بازداشتها و برخورد های خشن افزوده می شود و این در حالی است که ملت آذربایجان همچون سایر ملت های ساکن ایران کماکان تحت آسمیلاسیونی مداوم و تبعیض مضاعف در تمام شئونات زندگی است.

از اردیبهشت ماه بیش از ۵۰ تن از فعالین مدنی آذربایجان در شهر های مختلف به بهانه های واهی و عناوین کلی چون تجزیه طلبی بازداشت شده اند و بالغ بر ۲۰ تن از آنان کماکان در بازداشت سلول های انفرادی نهاد های امنیتی قرار دارند.

آیت مهر علی بیگلو فعال با سابقه و سرشناس جنبش آزادی خواهی آذربایجان، بهبود قلیزاده دبیر سازمان غیردولتی"یاشیل آذربایجان"، دکتر علیرضا عبداللهی عضو هیات موسس سازمان غیردولتی "بیلیم یولو"، بهمن نصیرزاده معلم و شاعر آذربایجانی، دکتر لطیف حسنی استاد دانشگاه، مهندس شهرام رادمهر فعال با سابقه و سرشناس ، اکبر آزاد روزنامه نگار و نویسنده ی با سابقه ی آذربایجان، حمیده فرج زاده فعال هویت طلب حقوق زنان آذربایجان، زهرا فرج زاده فعال هویت طلب حقوق زنان آذربایجان، حسین نصیری فعال سرشناس مدنی آذربایجان، مهندس ابراهیم رشیدی شاعر و نویسنده ی آذربایجانی، شکور قهرمانی فرد فعال با سابقه، یاشار کریمی عضو هیئت موسس و شورای مرکزی NGO آیدین سحر و اورین، مهندس محمود فضلی فعال با سابقه و شناخته شده ی جنبش آزادی خواهی آذربایجان، سیامک میرزایی فعال دانشجویی هویت طلب رشت، ستوان فیروز یوسفی فعال سرشناس هویت طلب، رضا عبدی و علیرضا حسن زاده از فعالین هویت طلب تبریز، یونس سلیمانی فعال سرشناس هویت طلب دانشگاه بوعلی همدان پاره ای از فعالین مدنی دربند نهاد های امنیتی اند.

همچنین ۲ تن از بازداشت شدگان، آیدین خواجه ای عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده ی انسانی و نعیم احمدی دبیر انجمن اسلامی علوم طبیعی دانشگاه تبریز از فعالین سرشناس دانشجویی هویت طلب آذربایجان و تبریز می باشند.

انجمن اسلامی دانشگاه تبریز و علوم پزشکی ضمن نگرانی از وضعیت اسفبار حقوق بشری در ایران، دستگیری های اخیر در آذربایجان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط فعالین آزادی خواه آذربایجان و فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed