کمپین جمع آوری امضا برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی در آلمان

چهارشنبه ۱۶ تير ۱٣٨۹ - ۷ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) با همکاری مسئولين سازمان عفو بین الملل در شهر هایدلبرگ آلمان کمپین جمع آوری امضا برای دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی برگزار کرد.

در این کمپین که در روزهای سوم و چهارم جولای ۲۰۱۰ و در مرکز شهر برگزار شد. فعالان حقوق بشر به تشريح موارد نقض حقوق بشر و فشارهايى که بر زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران از جمله سعید متین پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر وارد می شود پرداختند.

سعید ساعد از اعضای آداپ در آلمان که مسئولیت برگزاری این کمپین را برعهده داشت در مصاحبه با خبرنگار ما تاکید کرد که در راستای همگام کردن اعتراضات بينالمللى با مطالبه ى آزادى زندانىان سیاسی در ايران به کمپین خود ادامه خواهیم داد.
 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed