اعتصاب بازار تبریز در اعتراض به افزیش مالیاتها

چهارشنبه ۲٣ تير ۱٣٨۹ - ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : اصناف بازار تبریز در اعتراض به افزایش مالیاتها از روز سه شنبه ۲۲ تير ٨۹ با بستن مغازه های خود دست به اعتصاب زدند.

در دومین روز اعتصاب بازاریان تبریز بازار امیر شامل راسته گرجیها، کفشدوزان، فرشچیها و همچنین تمامی پاساژهای خیابان فردوسی به حالت تعطیل در آمد و بازاریان و مردم با تجمع در مسجد قیزیل مچید اعتراض خود به سیاستهای مالیاتی حکومت را اعلام داشتند.

به دنبال تجمع بازاریان مامورین لباس شخصی با مراجعه به مسجد قیزیل مچید بازاریان و مردم را مجبور به ترک مسجد نمودند.

بازار تبریز از صبح روز چهارشنبه فضایی امنیتی به خود گرفته است و مامورین لباس شخصی و نیروهای بسیج با گشت زنی در داخل بازار، مانع از توقف مردم و فیلمبرداری از تعطیلی بازار می شوند.

بازاریان پس از تخلیه مسجد قیزیل مچید و دخالت نیروهای امنیتی به مساجد بادکوبه بازار کفشدوزان و اشراقیه واقع در منطقه عابباس قاپیسی رفته و به اعتراضات خود ادامه می دهند.

سیاستهای مالیاتی حکومت ایران در افزایش ۷۵ درصدی مالیات باعث این اعتراضات شده است. اصناف بازار تبریز معتقدند که ادامه کسب و کار با وضعیت کنونی ناممکن است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed