ایمیل سایت خبری «الف» به آداپ: شما را باید سنگسار کنند!

ساوالان سسی: سایت خبری «الف» متعلق به احمد توکلی در جواب ایمیل انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی که تقاضای انتشار بیانیه این سازمان (آداپ) در محکومیت سنگسار سکینه آشتیانی را کرده بود، چنین جواب داد:

شما را باید سنگسار کنند


برای دیدن تصویر ایمیل کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed