برگزاری دادگاه پنج فعال آذربایجانی در دادگاه انقلاب مهاباد

پنجشنبه ۱۱ شهريور ۱٣٨۹ - ۲ سپتامبر ۲۰۱۰

ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات داریوش عندلیبیان، ستار برازش، یوسف سودبر، سجاد عزیزی و بابک آکسون از فعالین مدنی آذربایجانی در میاندوآب(قوشاچای) روز دوشنبه ٨ شهريور ٨۹ در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد.

قاضی خدادادی رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد(سویوق بولاق) اتهام این فعالین را تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری مراسم فرهنگی در یکی از مکانهای سر سبز اطراف شهر میاندوآب عنوان نموده است.

این افراد پس از برگزاری مراسم فرهنگی آذربایجانی در ۱۳ فروردین ۸۹ که در بین آذربایجانیها به روز طبیعت معروف است با این اتهامات روبرو شده اند. مراسم روز طبیعت در میاندوآب(قوشاچای) هر ساله با اجرای موسیقی و رقص آذربایجانی در مناطق سرسبز اطراف این شهر برگزار می شود و صدها خانواده آذربایجانی در این مراسم حضور می یابند.

در جریان مراسم امسال ماموران سپاه و نیروی انتظامی ضمن ممانعت از برگزاری مراسم کل راههای منتهی به محل اجرای مراسم را مسدود کرده بودند. مامورین در این مراسم با ورود به چادرهای خانواده های شرکت کننده در مراسم اقدام به فیلمبرداری از افراد داخل چادرها نموده و با مردم شرکت کننده در مراسم درگیر شده بودند.

ممانعت از برگزاری مراسمات و جشنهای ملی آذربایجانیها در ایران در سالهای گذشته افزایش یافته است و مقامات امنیتی و قضایی ایران برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این مراسمات را مورد آزار و اذیت قرار داده و بازداشت و زندانی می کنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed