جو امنیتی مراغه پس از پخش اعلامیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

دوشنبه ۵ مهر ۱٣٨۹ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰

ساوالان سسی : شهر مراغه بدنبال نصب اعلامیه هایی به مناسبت بازگشایی مدارس در سطح این شهرستان فضایی امنیتی به خود گرفته است.

فعالین مدنی آذربایجانی در مراغه روز پنجشنبه ۱ مهر ۸۹ با پخش و نصب اعلامیه هایی در سطح این شهر اعتراض خود را به آنچه ممنوعیت تحصیل به زبان مادری و نژادپرستی بر علیه آذربایجانیها در ایران می نامند به نمایش گذاشتند.

آنها در این اعلامیه ها ضمن تاکید بر شعار "آنا دیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه" (مدرسه به زبان مادری باید برای همه باشد) و اشاره به آیات قرآن و اصل ۱۵ قانون اساسی ایران خواستار تحصیل به زبان مادری برای همه انسانها شده اند.

روز یک مهر در ایران روز بازگشایی مدارس است و در این روز میلیونها کودک و نوجوان ترک، کرد،عرب، بلوچ و ترکمن در ایران راهی مدارس می شوند و مجبورند آموزش و تحصیل را به زبانی غیر از زبان مادری خود شروع کنند.

این روز در جامعه آذربایجانیها به روز ممنوعیت زبان مادری ملیتهای غیرفارس در ایران مشهور شده است و فعالین آذربایجانی هر ساله با برگزاری مراسمات گوناگون اعتراض خود را به سیستم آموزشی تک زبانه ایران اعلام می کنند و خواهان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی در ایران می شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed