تجمع آذربایجانیهای مقیم لیدز در اعتراض به نژادپرستی و سنگسار در ایران

چهارشنبه ۷ مهر ۱٣٨۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰

ساوالان سسی : آذربایجانیهای مقیم شهر لیدز انگلیس در اعتراض به آنچه نژادپرستی بر علیه آذربایجانیها و ممنوعیت زبان ترکی در ایران و حکم سنگسار می نامند روز دوشنبه ۵ مهر ٨۹ در مقابل کتابخانه مرکزی شهر لیدز تجمع کردند.

در این تجمع مسالمت آمیز که از ساعت ۱۲ ظهر روزدوشنبه ۵ مهر ٨۹ با حضور نزدیک به شصت تن از آذربایجانیهای مقیم لیدز در مقابل کتابخانه عمومی شهر لیدز برگزار شده بود شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی اعتراض خود به ممنوعیت زبان ترکی آذربایجانی و نژادپرستی بر علیه آذربایجانیها و حکم سنگسار در ایران را به نمایش گذاشتند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی از زندانهای ایران شدند.

در این تجمع شعارهایی به زبان انگلیسی همچون «نسل کشی فرهنگی آذربایجانیها در ایران را متوقف کنید»، «از بین بردن فرهنگ و زبان اتنیکهای غیرفارس در ایران را متوقف کنید»، «ممنوعیت زبان ترکی آذربایجانی در ایران را متوقف کنید»، «آموزش به زبان مادری حق ابتدایی آذربایجانیها در ایران است»، «سی و پنج میلیون ترک آذربایجانی زیر نفرت و تبعیض نژادی در ایران زندگی می کنند»، «مرگ بر نژادپرستی»، «زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران را آزاد کنید»، «سعید متین پور را آزاد کنید»، «سکینه آشتیانی را آزاد کنید»، «سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شهروند آذربایجانی در ایران را متوقف کنید»، «زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کنید» و «زندانیان سیاسی عرب در ایران را آزاد کنید» سر داده شد.

عیسی تورک اغلو از برگزار کنندگان این تجمع می گوید : «بعد از گذشت سی و یک سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و علیرغم اینکه اصل پانزده قانون اساسی ایران به حقوق زبانی آذربایجانیها و دیگر اتنیکهای غیرفارس در ایران اشاره کرده اما آذربایجانیها هنوز حتی یک کلاس درس به زبان مادریشان ندارند و استفاده از زبان ترکی آذربایجانی در مراکز دولتی ایران ممنوع است.»

وی هدف از برگزاری این تجمع را اعتراض به نژادپرستی بر علیه اتنیکها و ملیتهای غیرفارس در ایران و ممنوعیت زبان مادری آنها، اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اعتراض به سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران عنوان می کند.
او ضمن محکوم کردن حکم سنگسار در ایران معتقداست که عدم محاکمه متهمین به زبان مادری و وجود اصطلاحات نا آشنا برای متهمین در جریان دادرسی در دادگاههای ایران باعث شده است که آنها نتوانند به خوبی از خود دفاع کنند و از این رو روند دادرسی سکینه محمدی آشتیانی به دور از روند دادرسی عادلانه بین المللی است.

در این تجمع نمایندگانی از احزاب کارگر و سبزهای انگلیس و نمایندگانی از انجمن دانشجویان دانشگاه لیدز و عده ای از NGO های شهر لیدز و روزنامه نگاران محلی نیز حضور داشتند و حمایت خود را از مبارزات آذربایجانیها برای رسیدن به حقوق انسانیشان اعلام نمودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed