محکومیت حسین نصیری فعال مدنی آذربایجانی به یک سال حبس تعزیری

يکشنبه ۱٨ مهر ۱٣٨۹ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰

ساوالان سسی : حسین نصیری فعال مدنی آذربایجانی از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال آذربایجانی ۱۳ فروردین ۸۹ در جریان همایش دفاع از دریاچه ارومیه بازداشت و پس از چند روز بازجویی در اسکو به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود.

بر اساس حکم صادره از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر اتهام نصیری تبلیغ علیه نطام از طریق ارتباط اینترنتی و شرکت در مباحثی مربوط به پرچم آذربایجان عنوان شده است.دادگاه همچنین این فعال آذربایجانی را از اتهام عضویت در گروههای معاند نظام و اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت ملی تبرئه نمود.

نصیری پیش از این نیز به اتهام تبلیغ علیه نطام از طریق پخش اعلامیه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

مسئولین قضایی پس از بازداشت این فعال آذربایجانی در ۱۳ فروردین ۸۹ او را پس از اتمام مرحله بازجویی به زندان تبریز منتقل کرده اند و وی از آن زمان تا کنون در حال گذراندن دوران حبس شش ماهه اش بود.

دادگاه این فعال آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت وی را بر عهده دارد.


 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed