آزادی سه روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجانی از زندان تبریز

شنبه ۱ آبان ۱٣٨۹ - ۲٣ اکتبر ۲۰۱۰

ساوالان سسی : حیدر کریمی روزنامه نگار آذربایجانی، شکرالله قهرمانی فرد معلم دبستانهای شهر خدا آفرین و مهندس محمود فضلی از فعالین مدنی آذربایجانی ۲۹ و ۳۰ مهر ۸۹ پس از تحمل نزدیک به پنج ماه بازداشت موقت به قید وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.

این افراد در فاصله زمانی ۱۹ خرداد تا ۱ تیر ۸۹ در شهرهای تبریز، خوی و کلیبر بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بودند.

اتهام این افراد عضویت در شورای مرکزی حزب غیرقانونی گاموح جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در جاسوسی عنوان شده است.

این افراد در مرحله تحقیقات از ملاقات با وکیل محروم بوده اند و مسئولین قضایی تا کنون اجازه مطالعه پرونده را به وکلای متهمان نداده اند.

در هفته های گذشته نیز زهرا فرج زاده و بهمن نصیزاده، دکتر علیرضا عبداللهی، مهندس شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده و نعیم احمدی خیاوی به قید وثیقه های ۵۰ و ۲۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند اما دکتر لطیف حسنی، مهندس حسن رحیمی، اکبر آزاد، آیت مهر علی بیگلو، حمیده فرج زاده و یونس سلیمانی از دیگر متهمین این پرونده همچنان در بازداشت به سر می برند.

محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری در تهران و نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت متهمان این پرونده را بر عهده دارند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed