دفاع از حقوق‌بشر آذربایجانی ها در ایران: نیاز به همکاری داوطلبانه و کارآموز

آیا شما به زبان‌های فارسی و انگلیسی و یا فارسی و ترکی صحبت می‌کنید و می‌توانید به‌خوبی به این زبان‌ها بخوانید و بنویسید؟ آیا شما علاقه‌مند به فعالیت و کار در زمینه‌ی حقوق‌بشری آذربایجانی ها در ایران هستید؟ آیا شما خشونت و هرنوع افراطی‌گری را ردّ می‌کنید؟

ما از کمک داوطلبانه و همکاری افتخاری شما خوشحال خواهیم شد. ما در راه مبارزه با نژاد پرستی، تحقق آزادی و برابری می‌کوشیم، و علیه شکنجه، دستگیری‌های خود سرانه، مجازات‌های غیرانسانی، تبعیض، تعقیب و پیگرد های غیرقانونی مبارزه می‌کنیم. آیا شما علاقه‌مندید، ما را دراین راه با کار ترجمه و پژوهش پشتیبانی کنید؟ ما خشنود خواهیم شد، اگر از شما ای‌میلی به این نشانی دریافت کنیم: info.adapp@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed