امضاي پتيشن براي آزادي سعید متین پور

ساوالان سسی: با امضا کردن پتیشن فوق، ما خواهان آزادی بی قید و شرط سعید متین پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی هستیم که هم اکنون در شرایط جسمی نامطلوبی در حال گذراندن دوران هشت سال حبس خود در زندان اوین تهران بسر می برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed