مصاحبه صدای آمریکا با خانم فاخته زمانی و آقای حسن شریعتمداری در خصوص مسائل آذربایجان

خانم فاخته زمانی، دبیر و بنیان گذار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و آقای حسن شريعتمداری، فرزند مرحوم آیت اله سید کاظم شریعتمداری روز پنجشنبه یازدهم فروردین در برنامه افق از بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا حضور یافته و به بررسی مسائل و مشکلات آذربایجان پرداختند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed