امضاي پتيشن براي آزادي سیما دیداربا امضا کردن پتیشن فوق، ما خواهان آزادی بی قید و شرط سیما دیدار، روزنامه نگار و فعال فرهنگی آذربایجانی هستیم که بازداشت و هم اکنون در زندان تبریز بسر می برند.

جهت امضای پتیشن، اینجا را کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed