پتيشن براي آزادي سعید موغانلی، روزنامه نگار و شاعر بازداشتی آذربایجانی

ساوالان سسی: با امضا کردن پتیشن فوق، ما خواهان آزادی بی قید و شرط سعید موغانلی (محمدی)، شاعر و روزنامه نگار آذربایجانی و مدیر انتشارات ادبی یاشماق هستیم که در تاریخ چهارشنبه ۱٨ خرداد ۱۳۹۰ بازداشت و کماکان محل نگهداری او مشخص نبوده و در شرایط بلاتکلیفی بسر می برد.

خواست ما بعنوان امضا کنندگان این پتیشن:
- از مقامات ایرانی درخواست می کنیم تا به سرعت و بدون قید و شرط سعید موغانلی را آزاد کنند. کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آمیز و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صلح آمیز دستگیر شده اند، زندانی عقیده به حساب می آیند.

- اصرار به مقامات که هر چه سریعتر محل نگهداری وی را مشخص کرده و اطمینان بدهند که او در معرض شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار نگرفته و به وکیل، اعضا خانواده خود و امکانات درمانی مورد نیاز دسترسی خواهد داشت.

جهت امضای پتیشن، اینجا را کلیک کنید



 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed