امضاي پتيشن براي آزادي علیرضا فرشی

با امضا کردن پتیشن فوق، ما خواهان آزادی بی قید و شرط علیرضا فرشی، مدرس دانشگاه و فعال مدنی آذربایجانی هستیم از تاریخ جمعه ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ زندانی و هم اکنون در حال گذراندن دوران حبس شش ماه خود در زندان تبریز بسر می برد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، علیرضا فرشی را به عنوان زندانی وجدان دانسته و خواهان آزادی بی‌قید و شرط او می باشد.

خواست ما بعنوان امضا کنندگان این پتیشن:
- از مقامات ایرانی درخواست می کنیم تا به سرعت و بدون قید و شرط علیرضا فرشی را آزاد کنند. کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آمیز و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صلح آمیز دستگیر شده اند، زندانی عقیده به حساب می آیند.

- اصرار به مقامات که اطمینان بدهند که او در معرض شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار نگرفته و بطور مرتب به وکیل، اعضا خانواده خود و امکانات درمانی مورد نیاز دسترسی دارد.

جهت امضای پتیشن، اینجا را کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed