ادامه بازداشت ها در ارتباط با اعتراضات مدنی آذربایجانیها نسبت به خشکی دریاچه اورمیه

جمعه ۴ شهريور ۱٣۹۰ - ۲۶ اوت ۲۰۱۱

ساوالان سسی:
دستگیریها در ارتباط با اعتراضات مدنی در آذربایجان نسبت به خشکی دریاچه اورمیه ادامه دارد.

بنا به گزارش وارده به آداپ، حمید قربانعلیزاده و بهنام علیزاده از فعالین مدنی آذربایجانی اهل مشگین شهر(خیاو) روز گذشته، سوم شهريور در داربی تبریز از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کماکان از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

براساس همین گزارش، دستگیر شدگان با پخش بطری های آب در میان مردم از این راه نمادین می خواستند تا اعتراض خود را به توجهی دولت نسبت به خشکی دریاچه ارومیه و رد طرح دوفوریتی نجات دریاچه اورمیه از طرف مجلس ابراز دارند.

گفتنی است آقای قربانعلیزاده دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارومیه در رشته عمران و همچنین مدیر مسئول اسبق نشریه توقیف شده"بولود" در دانشگاه آزاد مهاباد میباشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed