اعتراض برای دریاچه اورمیه (پروژه ای از آداپ)

گاهی اوقات... شما باید زندگی خود را جهت اعتراض به خطر بندازید... حتی اگر شما می دانید با چه چیزهای [خطرناکی] روبرو می شوید .... اما شما انجام می دهید .... برای دریاچه اورمیه.... برای آزادی....برای عدالت....و حقوق بشر

-یک فعال آذربایجانی از ارومیه

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed