گزارش بی بی سی از مسئله خشکی دریاچه ارومیه و اعتراضات آذربایجانیها

نگین آذربایجان، دریاچه ارومیه، کم کم به یک نمکدان هشت میلیارد تنی تبدیل می شود. اکنون خشم اهالی منطقه در اعتراض به موجهایی که فرو می نشیند طغیان کرده است. شروع این ماجرا به سیزده به در امسال برمی گردد که عده ای از دوستداران محیط زیست، تجمع کردند، تجمعی که با آن برخوردی امنیتی شد و عده ای بازداشت شدند. اما چرا دریاچه اورمیه به چنین سرنوشتی دچار شده است؟

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed