گزارش تلویزیون دولتی ترکیه از اعتراضات به خشک کردن دریاچه اورمیه

ت آر ت، تلویزیون دولتی ترکیه گزارشی از بحران دریاچه اورمیه و خطرات ناشی از خشک شدن دریاچه و همچنین سرکوب شدید اعتراضات آذربایجان توسط جمهوری اسلامی پخش کرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed