تلویزیون فرانس ۲۴: مبارزه برای نجات دریاچه اورمیه

تلویزیون فرانس ۲۴ طی یک گزارش تلویزیونی به کمپین های نجات دریاچه اورمیه اشاره کرده است. به گزارش این تلویزیون انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران - آداپ برای نجات دریاچه اورمیه از جامعه بین الملل یاری خواسته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed