بیانیه آداپ به مناسبت بازگشایی مدارس و ادامه ادامه ممنوعیت زبان مادری در مدارس ایران

بیانیه آداپ در خصوص بازگشایی مدارس:
سال نو تحصیلی در ایران: زبان های مادری همچنان غایبند
مدرسه ها در ایران روز 23 سپتامبر باز شده اما کودکان آذربایجانی همچنان از تحصیل به زبان مادری خود، زبان ترکی محروم می باشند. حکومتهای ایران ده ها سال است که علیرغم ماهیت چند فرهنگی و چند زبانی جامعه ایران، فرهنگ و زبان فارسی را به صورت بنیاد هویت ایرانی ترویج میکنند. زبان فارسی تنها زبان تعلیم در سیستم آموزشی بوده واستفاده از زبانهای غیر فارسی در آموزش و سیستم اداری ممنوع میباشد.
ترکهای آذربایجان پرجمعیت ترین جامعه غیرفارس زبان در ایران هستند. آنها اساسا در شمال و شمال غربی ایران ساکنند، بعلاوه مراکز جمعیتی آنها در سراسر کشور دیده میشود. زبان آذربایجانی ها شاخه ای از زبان ترکی بوده و در ارتباط نزدیک با ترکی آذربایجانی است که در جمهوری آذربایجان صحبت میشود. آذربایجانی ها و دیگر اتنیک های غیرفارس در ایران، در معرض نژاد پرستی و تبعیضهای فرهنگی، زبانی و اقتصادی قرار دارند.
در سال 1925، زمانی که شاه جدید ایران، رضا شاه، سیاست همگن سازی فرهنگی و زبانی و سیاست آسیمیله کردن همه ملیت های ایران را به اجرا گذاشت، فارسی به زبان و فرهنگ مسلط تبدیل گردید. آنها که به زبانهای غیر فارسی صحبت می کردند از آموزش و داشتن رسانه در زبان مادری خود منع شدند. اقلیت های ائتنیکی و زبانی مثل ترک ها، عربها، کردها، ترکمنها، و بلوچ ها تحت فشار قرار گرفتند که از زبان و فرهنگ خود شرمنده باشند و از دوره کودکی در معرض توهین به خود در مدیای دولتی بودند.
در دهه های اخیر، خیلی از کشور ها در برسمیت شناختن حقوق زبانی و همچنین تحصیل به زبان مادری اقلیت ها به طور قابل توجهی پیشرفت کرده اند. به علاوه چندین کشور مثل مراکش، عراق و افغانستان سطح زبانهای اقلیت های بزرگتر خود را به سطح زبان های رسمی این کشور ها ارتقا داده اند. اما با این حال در ایران، پس ازشروع تسلط زبان فارسی در سال 1925 ، هیچ گونه بهبود در امر حقوق زبانی و فرهنگی برای اقلیت های ائتنیکی صورت نگرفته است.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران، آداپ، از حکومت ایران میخواهد تا تحصیل به زبان ترکی آذربایجانی وهمچنین دیگر زبانهای غیر فارسی را در مدارس ایران مجاز نموده، تمام زندانیان عقیده و وجدان را که بصورت غیرقانونی به خاطر دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی آذربایجانیها دستگیر شده اند آزاد و تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیزدر حمایت از حقوق زبانی و فرهنگی که در ماده 27 قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است را مجاز نماید.
آداپ بر این باور است که به رسمیت شناختن عملی فرهنگها و زبان های غیر فارس در ایران و احترام به ماهیت چند فرهنگی جامعه ایرانی، نه تنها برای جوامع غیر فارس بلکه تمام کشور از جمله فارس زبانها گامی مهم به جلو خواهد بود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)
فاخته لونا زمانی
مدیر اجرایی
ونکوور، کانادا

برای اطلاعات بیشتر، لطفا تماس بگیرید
T: +1-604-349-2727 (GMT – 8)
http://adapp.info/

26 سپتامبر 2011
ترجمه از متن انگلیسی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed