بازداشت فرانک فرید فعال حقوق زن آذربایجانی در تبریز

آداپ : فرانک فرید فعال حقوق زن آذربایجانی روز شنبه ۱۲ شهریور ۹۰ توسط ماموران امنیتی در سه راه امین تبریز بازداشت شد.
نزدیکان خانواده خانم فرید می گویند شاهدان عینی از بازداشت این فعال حقوق زن آذربایجانی در سه راه امین خبر داده اند. به گفته آنها ماموران امنیتی زمانی که او برای انجام کارهای شخصی به بیرون از منزل رفته بود بازداشت شده است.
گفتنی است که در جریان تظارات ۱۲ شهریور که پس از فراخوان فعالین مدنی آذربایجان برگزار شده بود صدها تن بازداشت شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed