گزارش صدای آمریکا از تظاهرات برای دریاچه اورمیه

صدای آمریکا، امشب در خبرها- پنجشنبه  ۱۰ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۱

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed