گاردین: اعتراض های خیابانی مبارزه برای حفظ دریاچه اورمیه را جدی تر کرد

گاردین طبق گزارش مفصلی به مسئله خشک کردن دریاچه اورمیه و اعتراضات در شهرهای آذربایجان برای حفظ دریاچه پرداخته است. گاردین با استناد به آداپ، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان، از کشته شدن دست کم یک نفر از معترضین در تبریز خبر داده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed