شکنجه قادر نوروزی و چند تن دیگر از فعالین آذربایجانی در زندان تبریز

دوشنبه  ۱٨ مهر ۱٣۹۰ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱ 
آداپ : قادر نوروزی فعال مدنی آذربایجانی و چند تن دیگر ازافرادی که دوم شهریور ۹۰ در جریان یک مراسم افطاری بازداشت شده بودند به هنگام بازپرسی در دادگستری تبریز مورد شکنجه قرار گرفته اند
خانواده این افراد به آداپ گفته اند که دو تن از مامورین بدرقه زندان به نامهای جباری و سقایی متهمین را بلافاصله پس از بازپرسی در شعبه چهارم دادگستری تبریزبه اتاق انتظار دادگستری برده و مورد ضرب و شتم قرار داده اند که در حین شکنجه بیضه قادر نوروزی به شدت آسیب دیده و دنده های محمد علیمرادی شکسته است.
به گفته پدر و برادرقادر نوروزی اوحالت سرگیجه دارد و نمی تواند دستشویی برود و نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان دارد اما مامورین زندان از درمان وی جلوگیری می کنند .
قادر نوروزی فعال سابق دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز و دبیر سابق تشکل منجل شده آرمان دانشجوی این دانشگاه بود که سوم شهریور ۹۰ در جریان یک مراسم افطاری در منزل یکی از فعالین آذربایجانی در محله قوم تپه تبریزبه همراه ۲٨ تن دیگر بازداشت شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed