روزنامه انگلیسی حریت ترکیه: اعدام پنج آذربایجانی در ایران، و تبعیض بر علیه ترک های سنی

حریت دیلی: همزمان با روز جهانی علیه مجازات اعدام پنج شهروند آذربایجانی در زندان ارومیه اعدام شدند. اکثر اعدام شدگان از اعضای اقلیت ترکهای سنی(کوره سنی)هستند. آنها در دادگاههایی غیر علنی و بر اساس اطلاعاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شده به مجازات مرگ محکوم شده اند و از فرآیند دادرسی عادلانه محروم بوده اند. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) پنج شهروند آذربایجانی به نامهای جمال شیخ زاده، فرهاد اسلام دوست، محمد جنگلی، دهقان سلامت و رضا علی پور، که سه تن آنها از اقلیت ترک های سنی مذهب آذربایجان بودند، روز دوشنبه ۱٨ مهر ۹۰ به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اورمیه به دار آویخته شدند. جمال شیخ زاده، فرهاد اسلام دوست و محمد جنگلی فرزند خلیل از اقلیت ترک سنی آذربایجان حدود سه سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و پس از چندین ماه بازجویی تحت شکنجه به زندان مرکزی اورمیه منتقل شده بودند. بنا به گزارشهای رسیده به آداپ جمال شیخ زاده شاگرد راننده سی ساله، احتمالاً بیگناه بوده است. اهالی روستای "ایستی سو" سلماس از ترکهای سنی مذهب می باشند که مردم منطقه آنها را «کوره سوننی» می خوانند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed